ผู้เยี่ยมชมที่รัก,

เรียนผู้ที่สนใจเข้าชมงานทุกท่าน ขณะนี้ ระบบการลงทะเบียนชมงานออนไลน์ของ คอสโมพรอฟ ซีบีอี อาเซียน 2024 ได้สิ้นสุดการให้บริการเรียบร้อยแล้ว โดยท่านที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเพื่อเช้าชมงาน ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนบริเวณหน้างาน ขอบคุณค่ะ.

การลงทะเบียนเพื่อเข้าชมงาน (onsite)
ผู้เข้าชมงานที่ไม่ได้รับเอกสารการยืนยันตัวตอบกลับ หรือลงทะเบียนออนไลน์ไม่สำเร็จ กรุณาลงทะเบียนอีกครั้งที่หน้างาน.
สำหรับการลงทะเบียนเข้าชมงานที่หน้างาน (onsite registration) กรุณาเตรียมบัตรประชาชน/ พาสปอร์ต หรือนามบัตร เพื่อใช้ในการลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์บริการลงทะเบียน.

ค่าธรรมเนียมเข้าชมงาน
ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุสำคัญ
ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมงาน.
งานนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการค้าเท่านั้น. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้างานของผู้ลงทะเบียนเข้าชมงานที่ทางผู้จัดฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานการแสดงตัวตนทางการค้า ของผู้ลงทะเบียนหากมีความจำเป็น.

วันจัดแสดงงาน
13 – 15 มิถุนายน 2567 (วันพฤหัสบดี - วันเสาร์)

เวลาทำการ
10:00 - 18:00 น.

สถานที่จัดงาน
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
60 ถ. รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
คำแนะนำ

*เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเข้าชมงานจะปิดให้บริการ 30 นาทีก่อนสิ้นสุดงาน.

สนใจเข้าชมงาน?
ติดต่อเรา

Thank you.

COSMOPROF CBE ASEAN Organiser Team